• Z życia nauczyciela

    Czy to już koniec?

    Wypalenie zawodowe według Encyklopedii PWN  to zespół psychicznych i społecznych skutków długotrwałego stresu emocjonalnego, przeżywanego w związku z wykonywaną pracą. Dotyczy zawodów, których istotą jest kontakt z innymi ludźmi, zwłaszcza tych, które mogą dostarczać silnych doznań emocjonalnych.